Checklist reorganiseren

21 augustus 2020

Wil je als werknemer een beeld krijgen bij wat er komt kijken bij een reorganisatie? Bijvoorbeeld om te checken of je werkgever wel aan alle onderdelen van het proces aandacht heeft besteed. De Checklist reorganiseren van The Restructuring Desk helpt je die check te doen.

Click here de checklist als pdf. Die is makkelijker uit te printen.

Voorbereiding

De organisatie is bekend met:
O – De gevolgen voor het personeel na het doorvoeren van wijzigingen in de organisatie
O – De wet- en regelgeving, rechten en verplichtingen
O – De CAO verplichtingen
O – De haalbaarheid van potentiële bedrijfseconomische ontslagen
O – Medezeggenschapsverplichtingen*
O – Verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)*

Planning

De organisatie heeft uitgewerkt:
O – Welke stappen gezet moeten worden
O – De chronologie

Reorganisatieplan

De organisatie heeft opgesteld:
O – Toelichting op de noodzaak van de door te voeren wijzigingen
O – Beoogd bestuursbesluit conform de statuten
O – Personeelsoverzicht voor en na de wijzigingen
O – Organigram voor en na de wijzigingen
O – (Nieuwe) functiebeschrijvingen
O – Sociaal plan*
O – Stukken in het kader van advies van de Ondernemingsraad / PVT (adviesaanvraag)*
O – Stukken in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)*

Ontslagselectie*

De organisatie heeft bepaald of sprake is van:
O – Separate bedrijfsvestiging(en)
O – Volledig opheffen van functies
O – Onderlinge uitwisselbaarheid van functies
O – Een krimp met toepassing van het afspiegelingsbeginsel
O – Mogelijkheden tot afwijken afspiegelingsbeginsel

De organisatie heeft bepaald:
O – Wie boventallig worden verklaard

Herplaatsing*

De organisatie heeft in beeld:
O – Overzicht vacatures en te verwachten vrijgekomen arbeidsplaatsen in concern
O – Herplaatsingsmogelijkheden per boventallige werknemer

Ontslag*

De organisatie heeft in beeld:
O – Via welke route ontslagen zullen worden gerealiseerd
O – De af te wikkelen afspraken
O – De einddata van de arbeidsovereenkomsten
O – Hoogte van de transitievergoedingen

Medezeggenschap*

De organisatie heeft ontvangen:
O – (Positief) advies van het medezeggenschapsorgaan

A) Vaststellingsovereenkomst(en)*

De organisatie heeft opgesteld:
O – Boventalligheidsbrieven
O – Individuele vaststellingsovereenkomsten op maat
O – Communicatie intern en extern
O – Eindafrekening

B) UWV*

De organisatie heeft opgesteld:
O – Boventalligheidsbrieven
O – Ontslagaanvragen formulieren A, B en C, inclusief bijlagen
O – Opzeggingsbrief
O – Eindafrekening

* indien van toepassing

In elke fase van de reorganisatie kan The Restructuring Desk je adviseren. Want als niet aan de spelregels is voldaan of als jouw werkgever hierover geen open kaart speelt, is de kans groot dat een gedwongen ontslag niet haalbaar is. En dat je in dienst blijft. Of dat je eieren voor je geld kiest en wegloopt met een riante ontslagvergoeding.

Meer weten? Neem contact op om de mogelijkheden te verkennen. Het bureau biedt overigens een korting voor werknemers. Kijk bij de costs op de website en vraag vrijblijvend het uurtarief met korting op.

Menu