Verbeter het verbetertraject!

20 oktober 2021

Het komt voor dat werknemers (nog) niet helemaal presteren zoals gewenst. In dat geval is het belangrijk om op papier te zetten hoe het gaat en waar de verbeterpunten liggen. Zo kun je het disfunctioneren aanpakken. In zo’n ‘verbetertraject’ wordt veel van de werkgever gevraagd. Pak je als werkgever te snel door en sla je stappen over? Dan kan het je duur komen te staan.

Lees hieronder een aantal gevallen waarin het fout ging. En hoe je het beter kunt aanpakken.

verbetertraject

Ernstig verwijtbaar handelen

De rechter kan vaststellen dat sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen’. In dat geval heeft de werknemer recht op een schadevergoeding. Bovenop de transitievergoeding. Die vergoeding noemen we de ‘billijke vergoeding’. En die kan hoog oplopen.

Billijke vergoeding

Voorbeelden uit de rechtspraak waar het verbetertraject bij de werkgever niet op orde was:

  • Hof Den Bosch: € 60.000,- billijke vergoeding plus € 35.748,25 transitievergoeding

In deze zaak was de werknemer niet duidelijk geïnformeerd over dat in de ogen van de werkgever sprake was van disfunctioneren. Hij volgde wel een coachingstraject. Maar dit was niet alleen aan hem aangeboden, ook aan al zijn directe collega’s. Voor een bedrijfsbrede transformatie. De werkgever stuurde hier volgens het Hof te snel aan op een ontslag op grond van disfunctioneren. Er was geen vooraankondiging of waarschuwing vooraf. Deze aanpak vindt het Hof ernstig verwijtbaar. Omdat sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie, eindigt de arbeidsovereenkomst. Maar de werknemer ontvangt ter compensatie wel een forse billijke vergoeding.

  • Hof Den Haag: € 75.000,- billijke vergoeding plus € 7.457,33 transitievergoeding

De werknemer in deze zaak werd in zijn functioneringsgesprek beoordeeld met een ‘5’. Werkgever gaf een aantal aandachtspunten en zei dat werknemer een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) moest opstellen. Over het POP is vervolgens gesproken en ook over het (mogelijk) inzetten van coaching. Tot plotseling aan de werknemer werd meegedeeld dat de werkgever geen vertrouwen had in een goede afloop van het verbetertraject. En dat zij de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. Ook hier pakt de werkgever te snel door. Met als gevolg een onvoldoende verbetertraject en een hoge billijke vergoeding.

  • Rechtbank Limburg: € 66.407,54 billijke vergoeding plus € 33.592,46 transitievergoeding

In deze zaak ontbrak een verbetertraject volledig, de werkgever had dit helemaal niet aangeboden. Dat is genoeg voor de rechter om te oordelen dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. En dat de werknemer recht heeft op een billijke vergoeding.

Wat langer geleden, in 2019, wees de rechter de hoogste billijke vergoeding ooit toe. Ook hier was niet de juiste begeleiding geboden aan de werknemer om zich te verbeteren.

Dit kan dus oplopen tot bizarre bedragen. Maar hoe voorkom je dat?

Verbetertraject op orde

Ten eerste zal helemaal duidelijk moeten zijn op welke punten de werknemer niet voldoende presteert en waar de lat dan wél ligt. Ten tweede moet de werkgever vinger aan de pols houden. Door bijvoorbeeld wekelijks de voortgang te checken en te documenteren. Ten derde zal voldoende begeleiding moeten worden geboden, in de vorm van coaching of een cursus. En tijd. Soms wel maanden. Hoe ver je daarin moet gaan, hangt helemaal af van de specifieke omstandigheden. Is er na het volgen van deze stappen nog steeds onvoldoende verbetering? Dan kun je aansturen op een ontslag.

Overleg wel altijd met een jurist, vóór de start van een verbetertraject of het uitrollen van een exit plan. Neem gerust contact met mij op als je hier hulp bij nodig hebt.

Menu