Vakantiedagen en wanneer ze nu écht vervallen

5 april 2022

De vervaltermijnen van vakantiedagen zijn in de wet bepaald. Je zou denken dat een werknemer na het verstrijken van die termijnen pech heeft. En dat de dagen niet meer kunnen worden opgenomen. Toch zijn er veel rechters die daar anders over oordelen. Lees hieronder hoe het zit.

redenen-voor-een-reorganisatie

Vakantiedagen

De werkgever hoort een deugdelijke verlofadministratie aan te houden. Daarin wordt bijgehouden hoeveel vakantiedagen er zijn opgebouwd en hoeveel er al zijn opgenomen. Om te bepalen hoe lang de dagen op te nemen zijn, moet je twee soorten vakantiedagen onderscheiden.

– Wettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op de wettelijke dagen. Die komen op grond van de wet uit op 4x het aantal uren dat iemand per week werkt. Dus 20 dagen (160 uur) bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week.

– Bovenwettelijke vakantiedagen

Dit zijn de extra dagen die de werkgever en werknemer bovenop de wettelijke verlofdagen hebben afgesproken. Die staan vaak in de arbeidsovereenkomst, de CAO, of het personeelsreglement. Veel bedrijven kiezen voor 5 extra dagen. Zo komt het totaal bij een fulltime dienstverband op 25 vakantiedagen per jaar.

Verval of verjaring van de vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli van het jaar nadat ze zijn opgebouwd. Dus als een werknemer het volledige jaar 2022 fulltime heeft gewerkt, zijn er 20 wettelijke verlofdagen opgebouwd. Is daarvan niets opgenomen, dan gaan alle 20 verlofdagen mee naar 2023. De werknemer mag deze dagen nog opnemen tot 1 juli 2023. Wettelijke vakantiedagen kun je niet inleveren voor geld, behalve bij het einde van het dienstverband.

Met de bovenwettelijke vakantiedagen zit het anders. Daarvoor is in de wet een verjaringstermijn opgenomen. Die is in principe 5 jaar. Daarna verjaart de mogelijkheid om het recht op deze bovenwettelijke dagen af te dwingen. Dus als een werknemer 5 bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt in het jaar 2022, kunnen die dagen nog tot het einde van het jaar 2027 worden opgenomen. Bovenwettelijke verlofdagen kun je vaak wel inruilen voor geld.

Verplichtingen van de werkgever

In Nederland en Europa vinden wij het belangrijk dat werknemers kunnen bijkomen van het werk. Daarom zijn er regels bedacht om het opnemen van verlofdagen zoveel mogelijk te stimuleren. Hoewel het de eigen verantwoordelijkheid is van de werknemer om vakantie op te nemen, ligt hier ook een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd.

Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat de werkgever verplicht is om te bewerkstelligen dat een werknemer ook daadwerkelijk vakantie opneemt. Maar hoe doe je dat?

Richtlijnen voor werkgevers:

  • Registreer het verlof goed, ook of dit wettelijke of bovenwettelijke dagen zijn.
  • Houd je aan de informatieplicht. Het is slim om werknemers op tijd, bijvoorbeeld 3 maanden van tevoren, te informeren over dat er een verjaringstermijn of vervalgtermijn nadert, over wat het saldo is en over dat de werknemer dit saldo dreigt te gaan verliezen.
  • Zorg dat je kunt bewijzen dat de werknemers hierover op tijd geïnformeerd zijn, dus doe dit per e-mail, brief of Whatsapp.
  • Stel de werknemers ook daadwerkelijk in de gelegenheid om het opgebouwde verlof alsnog op te nemen.

Want anders?

Als je hier als werkgever niet aan voldoet, dan kan dat ertoe leiden dat de vakantiedagen helemaal niet meer vervallen of verjaren. En dat de werknemers dus veel langer aanspraak houdt op vakantie. Een werknemer kan dit aanvoeren wanneer het bijvoorbeeld structureel te druk is op het werk om vrij te nemen. Of wanneer de werkgever niet heeft gewaarschuwd voor het verlies van het saldo.

Voldoet je hier als werkgever wel aan? Dan vervallen of verjaren de vakantiedagen wel gewoon na het verstrijken van de termijnen. Werk dus volgens bovenstaande richtlijnen en voorkom gedoe!

Hulp nodig? Neem dan gerust contact met mij op.

Ben je werknemer en heb je hiermee te maken? Lees de op jou afgestemde blog dan here.

Menu