3 tips bij verlengen van een tijdelijk contract

20 november 2020

Er gaat in de praktijk veel mis bij het verlengen van een contract voor bepaalde tijd. Lees deze 3 tips om gedoe en een geldboete te voorkomen.

verlenging-contract-tips

1. Aanzeggen op tijd

Informeer de werknemer uiterlijk een maand voor de einddatum schriftelijk over of het contract wel of niet wordt voortgezet. Anders kan de werknemer een aanzegboete claimen. Ook als het contract uiteindelijk wel is verlengd. Die boete is maximaal een bruto maandsalaris.

Is de werknemer pas op 10 juni geïnformeerd in plaats van op 31 mei (dus 10 dagen te laat), dan kan de werknemer grofweg 1/3e maandsalaris claimen.  

2. Concurrentie- en relatiebeding niet vergeten

De post-contractuele bedingen moeten schriftelijk overeengekomen zijn. Laat je de werknemer met een kort briefje weten dat het contract onder dezelfde voorwaarden wordt verlengd? Dan bestaat het risico dat het non-concurrentiebeding en het relatiebeding niet meer geldig zijn. Het advies is om deze bedingen steeds opnieuw door de werknemer te laten ondertekenen. Bijvoorbeeld in een nieuwe arbeidsovereenkomst. Of in de verlengingsbrief.

Vergeet ook niet om daarin een toelichting op te nemen. Over waarom deze bedingen noodzakelijk zijn, in het licht van zwaarwegende belangen van de organisatie. Zonder specifieke toelichting zijn non-concurrentiebeding en relatiebeding niet geldig. Een algemene toelichting is niet voldoende. Stem dit concreet af op de werknemer en de functie. Omdat dit in de rechtspraak vaak mis gaat, is het slim de formulering vooraf te laten checken door een arbeidsrecht expert.

3. Ketenregeling

Check vóór het aanbieden van de verlenging de ketenregeling. Zodra aan de vereisten van die regeling is voldaan, loopt een tijdelijk contract namelijk niet meer automatisch af op de einddatum. Lees hier de blog over de ketenregeling.

Wil je ervoor zorgen dat je alles goed geregeld hebt bij het voornemen een contract te verlengen? Of heb je hulp nodig bij het formuleren van de specifieke toelichting op het concurrentiebeding? Neem gerust contact op om te overleggen.

Ben je werknemer en heb je hiermee te maken? Lees de voor jou geschreven blogs dan hier

Menu